رئیس انجمن معدن داران استان اصفهان:

استان اصفهان ۱۰ درصد بازار سنگ کشور را در اختیار دارد

رئیس انجمن معدن داران استان اصفهان گفت: استان اصفهان ده درصد بازار سنگ کشور را در اختیار دارد اما موانع صادرات در این حوزه بسیار است.

آخرین اخبار