جذابیت‌های بازار خودروی دست دوم

کارشناسان معتقدند در وضعیت افت درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید خودروی صفر، تحرک بازار دست دوم یکی از راهکارهای ایجاد رونق است.

آخرین اخبار