خواب سنگین بازار ادامه دارد؛

قاچاق کمر بازار پوشاک را شکست/ بازار داغ پوشاک قاچاق در اصفهان

بازار بی رونق پوشاک اصفهان را این روزها جنس قاچاق قبضه کرده و همچنان ورشکستگی یکی پس از دیگری در کمین تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک نشسته است.

آخرین اخبار