آجیل شب‌ یلدا در دست خارجی ها!

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: قیمت متوسط هر کیلو آجیل 25 تا 35 هزار تومان تعیین شده است و توصیه می‌شود تا مردم برای حفظ سلامت از افراد دست فروش و متفرقه آجیل شب یلدا تهیه نکنند.

آخرین اخبار