نایب رئیس شورای شهر اصفهان:

عرضه کالاهای خارجی در بازارهای کوثر اصفهان ممنوع شد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بر اساس تصمیم شورای اسلامی شهر اصفهان مقرر شد تا بازارهای روز کوثر که شهرداری متولی آن‌هاست نیز تنها اجناس داخلی عرضه کرده و از عرضه اجناس خارجی خودداری کنند تا بیشتر روی عرضه تولیدات داخلی تمرکز صورت گیرد.

آخرین اخبار