مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

۱۲ هزار هکتار از بافت فرسوده اصفهان نیاز به نوسازی دارد

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: استان اصفهان دارای ۷ هزار و ۴۷۳ هکتار بافت فرسوده مصوب در ۳۶ شهر و ۴ هزار هکتار سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی در استان بوده که در مجموع محدوده‌های نیاز به بازآفرینی به حدود ۱۲ هزار هکتار می‌رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات