مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان،

بارگزاری غیر قانونی بر زنده رود در مقابل خشکسالی شرق اصفهان ادامه دارد

اسفندیار امینی گفت: با گذشت دو سال از مصوبه طرح 9 ماده ای احیای زاینده رود شاهد عدم اجرای کامل این طرح ها بوده ایم و این در صورتی است که شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از بالاترین نهادهای مهم کشوری دستور توقف توسعه تمامی طرح‌های کشاورزی و صنعتی در حوضه این رودخانه را داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات