مرمت برج و باروی سلجوقی در کاشان

رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از مرمت بخشی از دیواره های برج و باروی سلجوقیان در شهر کاشان خبر داد.

آخرین اخبار