کارشناس سازمان هواشناسی

اثرات مثبت و منفی بارورسازی ابرها در کشور

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به تاثیرگذاری بارورسازی ابرها در کشور گفت: اگر این مهم با کارشناسی و دقت صورت گیرد به تولید ثروت برای کشور می‌پردازد اما اگر غیر کارشناسی باشد موجب عدم بارشهای نرمال و حتی سیلاب در مناطق دیگر می‌شود.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور

بارورسازی ابرها در ایران جواب نمی دهد

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور گفت: پاشیدن هسته به ابر باعث تشدید گرد و غبار و عقیم شدن بیشتر ابرها می شود و بارور سازی ابر ها در ایران جواب نمی دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات