وزیر نیرو:

ورودی آب به سدها همچنان کمتر از آب خروجی است

وزیر نیرو گفت: با وجود بارندگی‌های مناسب در سال آبی جاری، میزان ورودی آب به سدهای کشور همچنان کمتر از آب خروجی از سدها است.

آخرین اخبار