معاون وزیر نیرو خبر داد:

کاهش 10 درصدی بارندگی در سال آبی 92-93

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از کاهش 10 درصدی بارندگی در سال آبی 92-93 در کل کشور خبر داد.

آخرین اخبار