مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان

80 درصد سد زاینده‌رود خالی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه سد زاینده‌رود تنها 20 درصد ذخیره دارد، گفت: میزان کنونی آب ذخیره شده پشت این سد به 260 میلیون مترمکعب رسیده است.

آخرین اخبار