عضو مرکز نجوم ادیب

این روزها بارش شهابی اسدی را از دست ندهید

اگر علاقه مند رصد بارش‌های شهابی هستید بارش شهابی اسدی را که در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان به اوج خود می‌رسد را از دست ندهید.

آخرین اخبار