ابتکاری جدید از شهرداری شهر ورزنه/ استفاده از تکنولوژی کشاورزی در شرایط بحران+تصاویر

شهردار شهر ورزنه در مواجه با بارش سنگین برف و ایجاد شرایط یخبندان در سطح معابر شهری، با سرعت عمل به موقع دست به ابتکاری جدید در بکارگیری بذر پاش برای نمک پاشی سطوح زد.

آخرین اخبار