گزارش تصویری:

چشم جرقویه سفلی به برف روشن شد/ تصاویر

پایان زمستان در حالی مردم روز خود را آغاز کردند که حریری از برف بام و حیاط منزلشان را سفید کرده بود.

آخرین اخبار