وزارت نیرو:

تداوم جریان آب در زاینده‌رود مستلزم بارش‌های مناسب است

وزارت نیرو تداوم جریان کنونی آب در زاینده‌رود را مستلزم ادامه بارش‌های مناسب هفته‌های اخیر تا پایان سال آبی ۹۴ – ۹۳ است.

آخرین اخبار