مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

خشکسالی در اصفهان همچنان ادامه دارد

مسئول اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان به کاهش ذخایر آب‌‌های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تاکنون بارش نداشتیم شاهد کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی در اصفهان هستیم و خشکسالی همچنان ادامه دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات