معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای اصفهان خبر داد

افزایش 46 درصدی بارش‌های حوضه زاینده‌رود نسبت به متوسط بلندمدت

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: سد زاینده‌رود در حاضر 187 میلیون متر مکعب آب دارد و آب ورودی به سد ۲۰۷ متر مکعب بر ثانیه است.

آخرین اخبار