معاون شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

حجم آب پشت سد زاينده‌رود به 168 ميليون مترمكعب رسيد/ بازشدن سد به بارش‌هاي پاييز و زمستان بستگی دارد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: حجم آب پشت سد زاينده‌رود حدود 168 ميليون مترمكعب است كه اين ميزان نسبت به سال آبی گذشته 10 ميليون مترمكعب افزايش يافته است.

آخرین اخبار