معاون وزیر نیرو:

فاجعه نابودی ذخایر آب در زیر زمین/ تبخیر منابع آبی اوج گرفت

معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه ذخایر آب تجدیدشونده کشور سالیانه ۲۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است گفت: ۲۰ سال زمان نیاز است تا منابع زیرزمینی آب کشور احیا شود.

استاندار اصفهان:

آهنگ صدای آب، ماه آینده کم می‌شود/رهاسازی 20 درصدی آب به زاینده‌رود

استاندار اصفهان گفت: 80 درصد رهاسازی آب در ماه آینده کاهش پیدا می‌کند و آهنگ صدای آب در زاینده‌رود ماه آینده کم می‌شود.

وزارت نیرو:

تداوم جریان آب در زاینده‌رود مستلزم بارش‌های مناسب است

وزارت نیرو تداوم جریان کنونی آب در زاینده‌رود را مستلزم ادامه بارش‌های مناسب هفته‌های اخیر تا پایان سال آبی ۹۴ – ۹۳ است.

آخرین اخبار