بارش باران پائیزه در آخرین روزهای تابستان کامِ نصف‌جهان را تَر کرد‌

استان اصفهان از عصر تا شامگاه جمعه شاهد بارش باران در تمامی نقاط خود بود و این باران زودهنگام، خوشحالی مردم و کشاورزان نصف‌جهان را به دنبال داشت.

آخرین اخبار