با ورود سامانه بارشی به استان؛

باران بهاری در راه اصفهان/هوا به شدت سرد می شود

با ورود سیستم بارشی به استان و بارش های متعدد دمای هوا تا ۴ درجه کاهش پیدا می کند.

آخرین اخبار