چرا به حضرت عباس(ع) «باب‌الحوائج» می‌گویند

شاید علت این که چنین مقامی به حضرت عباس(ع) داده شده است، به خاطر ایثار و فداکاری ایشان باشد، چون عبد صالح و مطیع خدا است، از اولی الامر پیروی کرد و دنیا را به آخرت فروخت و چنین مقامی پیدا کرد.

آخرین اخبار