رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: اگر طرح تونل گلاب ۲ به موقع ساخته شده و به بهره برداری می رسید امروز با بروز هرگونه مشکل کوچک یا بزرگ برای تصفیه خانه باباشیخعلی، اصفهانی‌ها براثر قطع آب دچار مشکل نمی‌شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان:

اشکال در فرآیند تصفیه خانه آب آشامیدنی، موجب قطع آب اصفهان شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان، اشکال در فرآیند تصفیه خانه آب آشامیدنی را عامل قطع آب اصفهان و شهرهای شمول طرح آبرسانی اصفهان بزرگ بیان کرد.

آخرین اخبار