بابا رجب غریبانه رفت/ برای خودش که نشد؛ سرپناهی برای خانواده‌اش فراهم کنید

بابا رجب در زندگی‌اش ۲ آرزو داشت، یکی اینکه به دیدار با مقام معظم رهبری نائل شود که محقق شد، اما آرزوی دیگرش فراهم‌کردن سرپناهی برای خانواده‌اش بود که…

آخرین اخبار