در جشن انقلاب دانشگاهیان هرند مطرح شد:

خدمت صادقانه امام به مردم، او را جاودانه کرد

امام جمعه هرند گفت: یکی از مهمترین دلایل این جاودانی در خدمت مردم بودن و خدمت صادقانه امام به مردم است و مسئولین می بایست راه امام عزیز را ادامه دهند.

آخرین اخبار