عاشقانه‌هایی برای دردانه‌ی شهید حسن غفاری، شهید مدافع حرم:

علی گفت «بابا» اما کسی نگفت «جانِ بابا»…!

رفتی بابا؟ بابا رفت! بابا رفت که رفت…چه زود یادم دادی بابا که بدانم که بفهمم رفتن همیشه برگشتن ندارد.

آخرین اخبار