در نماز جمعه این هفته برگزار می شود:

آیین استقبال از امام جمعه جدید شهر ورزنه

آیین استقبال از امام جمعه جدید شهر ورزنه و تکریم امام جمعه سابق برگزار می شود.

آخرین اخبار