در حاشيه شروع تب و تاب دهه فجر

اینفو گرافی: ۱۴ پیشگویی امام خمینی

امام خميني در زمان حيات پيشبيني هايي كرده اند كه در طول زمان همه به وقوع پيوسته است شايد به يادماندني ترين اين پيشگويي ها سقوط امپراطوري كمونيست بود كه امام آن را رسما به گورباچف اعلام نمودند و چند سال بعد در كمال ناباوري دنيا شاهد اين سقوط بود

آخرین اخبار