اعتراض پلیس ایران به «اینترپل»؛ کانادا در استرداد«خاوری»همکاری نمی‌کند

رئیس پلیس بین‌الملل ناجا از ارسال نامه اعتراضی ایران به دبیرکل سازمان ‌اینترپل به خاطر عدم همکاری پلیس کانادا در استرداد خاوری خبر داد.

عکس/ زندانی های ایرانی پس از آزاد شدن در آمریکا

براساس توافق ایران و آمریکا، 14 نفر از ایرانیانی که به درخواست پلیس امریکا تحت تعقیب اینترپل قرار دارند دیگر تحت تعقیب نخواهند بود.

آخرین اخبار