“وای فای” این بلاها را به سرتان می آورد

در سال 2008 یکی از دانشمندان آمریکایی تحقیقی را با عنوان ” کنترل مغز با گوشی تلفن همراه ” ارئه داد و در آن در مورد مضررات استفاده از وای فای به طور دسته بندی شده عوارض و خطرات را بازگو کرد.

کارشناس مسئول مخابرات بخش جلگه

واگذاریADSL منازل و کاهش ازدحام مردم به دفاتر خدماتی

کارشناس مسئول مخابرات بخش جلگه گفت: واگذاری حدود 1000 اینترنت پر سرعت به منازل بخش گامی مناسب در جهت سهولت در خدمات اینترنتی در ثبت نام یارانه خواهد بود.

آخرین اخبار