میزان نارضایتی مردم از اینترنت

سردرگمی در دنیای مجازی/ وقتی قطع و وصلی اینترنت همه را کلافه کرده است

امروزه استفاده از اینترنت به یکی از نیازهای روزمره افراد تبدیل شده اما قطع و وصل شدن مکرر آن توسط شرکت های ارائه دهنده اینترنت کاربران را کلافه کرده است .

آخرین اخبار