گذری در اینترنت؛

پای لنگ اینترنت اصفهان روی بی‌جوابی‌ها؛ مشکلات مردم نصف‌جهان

ماه پایانی تابستان امسال برای کاربران اینترنت مخابرات اصفهان، ماهی بسیار طولانی به نظر می‌رسید چراکه قطعی‌های مکرر و سرعت پائین اینترنت، در کنار عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه، مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورد.

آخرین اخبار