رئیس انجمن ایمپلنتولوژی ایران تشریح کرد

کلیدی ترین توصیه‌ها به کسانی که ایمپلنت می‌کنند

رئیس انجمن ایمپلنتولوژی ایران با اشاره به کلیدی ترین توصیه‌ها به کسانی که ایمپلنت می‌کنند، گفت: رعایت بهداشت کامل دهان، از طریق مسواک زدن به روش صحیح و طبق تجویز دندانپزشک کمک به درمان موفقیت آمیز ایمپلنت و حفظ و دوام آن می‌کند.

آخرین اخبار