عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا تاکید کرد؛

مراکز بزرگ خرید باید تعطیل شوند/ایمنی گله ای فاجعه آور است

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا، بر تعطیلی مراکز بزرگ خرید و سالن های عروسی به منظور کاهش انتقال ویروس کرونا تاکید کرد.

آخرین اخبار