میزان ایمنی واکسن کرونا تا چه زمانی است؟

آیا کسانی که بدن شان برای مدتی میزبان ویروس کووید 19 شده است هم به واکسن احتیاج پیدا می‌کنند؟ پادتن موجود در بدن مبتلا شوندگان به کرونا که حالا آمار رسمی شان در کشورمان به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد می‌تواند آن‌ها را بی نیاز از هیاهوی اشتیاق دسترسی به واکسن کند؟ مسئول آموزش بخش ویروس‌شناسی دانشگاه تهران به این سوال‌ها پاسخ می‌دهد.

آخرین اخبار