بیت اللهی در گفتگوی تفصیلی؛

ریزه کاری هایی که باید قبل و بعد از زلزله بدانید

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت:حفظ خونسردی،قرار گرفتن در فضای ایمن به همراه برداشتن چمدانی از وسایل ضروری از اقدامات لازم درهنگام مواجهه با زلزله است.

آخرین اخبار