رئیس ایمنی راه‌ها و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان خبر داد:

اجرای 15 طرح ایمنی راه ها با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال

رئیس ایمنی راه‌ها و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان از اجرای ۱۵ طرح عملیاتی و اجرائی این اداره با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی ایمن‌سازی راه‌های شریانی استان در سال ۹۵ خبر داد.

آخرین اخبار