عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

خودروسازی در کشور رویکرد دولتی دارد/«ایمنی خودرو» در اولویت خودروسازان داخلی باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایمنی خودرو باید در اولویت فعالان خودروساز قرار گیرد، گفت: خودروسازان باید به دنبال طراحی خودروهای با کیفیت بالا باشند.

بررسی وضعیت ایمنی خودروهای ساخت داخل

وقتی کیفیت خودروهای ایرانی هیچ‌گونه تغییری نمی‌کند

فاصله استاندارد کیفیت خودروهای فعلی داخلی با استانداردهای جهانی و حتی با خودروهای کشورهای منطقه بر همگان آشکار است، این موضوع لزوم تغییر در عملکرد خودروسازان را بیش از پیش نشان می‌دهد.

آخرین اخبار