در حادثه عصر امروز رخ داد؛

مرگ دردناک کشاورز 60 ساله ورزنه ای/ مسئولان برای احداث کمربندی اقدام کنند

غروب امروز باز هم حادثه ای دردناک و مرگ یکی از کشاورزان شهر ورزنه به خاطر نبود جاده کمربندی در شهر رخ داد.

آخرین اخبار