بیانیه حوزه‌ علمیه خواهران اصفهان

۹ دی روز پیشی گرفتن امت با بصیرت از خواص بی بصیرت بود

۹ دی ۱۳۸۸روز تجدید میثاق امام و امت است. روزی که ایمان در مقابل مصلحت اندیشی های سیاسی، رژه با صلابتی را به نمایش گذاشت. روز پیشی گرفتن امت با بصیرت از خواص بی بصیرت است.

آخرین اخبار