معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

کاهش 75 درصدی بارش ها در اصفهان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: کل حجم بارش‌ها در استان اصفهان تا به امروز حدود ۱۷ میلیمتر بوده که نسبت به میانگین بلند مدت ۷۵ درصد کاهش یافته است.

معاون هواشناسی استان اصفهان مطرح کرد

بار‌ش‌ها افزایش پیدا کرده اما ذخایر آبی نه/ استان اصفهان رتبه يازدهم كم بارشی كشور

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: با اینکه میزان بارش‌های دریافتی امسال به نسبت سال گذشته افزایش پیدا کرده اما در مناطقی بوده که جبران کننده کمبود ذخایر آبی نخواهند بود.

آخرین اخبار