معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

راه‌اندازی دبیر‌خانه تالاب‌ها در محیط زیست اصفهان

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: راه‌اندازی دبیر‌خانه تالاب‌ها در اداره کل حفاظت محیط زیست استان از جمله اقدامات این اداره برای مدیریت زیست بومی گاوخونی محسوب می‌شود.

آخرین اخبار