مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

وضعیت نامناسب آب‌های تجدیدپذیر حوضه آبریز زاینده رود/بحرانی شدن سفره آبهای زیرزمینی کشور

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه در حوضه آبریز زاینده رود وضعیت مناسبی در زمینه آب های تجدیدپذیر نداریم، گفت: سفره آبهای زیرزمینی کشور به مرز بحران رسیده است و بر این اساس لازم است مدیریت منابع آبی را جدی تر بگیریم.

آخرین اخبار