افتتاح اولین ایستگاه مکانیزه اتوبوس در اشکاوند

اولین ایستگاه مکانیزه اتوبوس باهمکاری پیمانکار این پروژه و تایید بخشداری مرکزی در اشکاوند از توابع کراج افتتاح شد.

آخرین اخبار