رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان نظامی و انتظامی:

تجربه دفاع مقدس نشان داد ایستادگی در برابر زورگویی با عزم راسخ و توکل بر خدا ممکن است

رهبر انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس را مایه آبرو برای ملت ایران دانستند و تاکید کردند: تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داد با وجود همه تنگناها و فشارها و نبود اعتبارات مالی و مشکلات فراوان، می توان با عزم راسخ و توکل بر خدا، در مقابل زورگویی و توقعات بی جای قدرتهای جهانی ایستاد.

آخرین اخبار