رئیس سازمان دانش‌آموزی استان اصفهان خبر داد

برگزاری مسابقه «ایست، آب نیست» در میان دانش‌آموزان اصفهانی

رئیس سازمان دانش‌آموزی استان اصفهان گفت: برگزاری مسابقه «ایست، آب نیست» در میان دانش‌آموزان استان یکی از برنامه‌های مهم در راستای جریان‌سازی بحث پرسش مهر 15 است.

آخرین اخبار

تبلیغات