دلایل سقوط آنتونوف 140

رئیس تیم بررسی سانحه ایران ۱۴۰ در تشریح جزئیات وقوع این سانحه به وجود اضافه بار و خطای عملکردی ملخ هواپیما اشاره کرد و گفت: زمانی که ۳ ثانیه قبل از جدا شدن هواپیما از باند موتور از کار می‌افتد، سیستم اعلام اخطار موتور هم عمل نمی‌کند.

آخرین اخبار