سفیر نروژ در ایران:

اقدامات گروه تروریستی داعش هیچ ارتباطی به مذهب ندارد

سفیر نروژ در ایران گفت: اقدامات گروه تروریستی داعش هیچ ارتباطی با مذهب ندارد و رهبران مذهبی مسلمانان و مسیحیان باید بر روی این مسئله تمرکز و برای مواجه مناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.

آخرین اخبار