نقش زاینده رود در بازسازی روابط ایران و غرب

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت : حل بحران آب در ایران که ناشی از سیاست های غلط دولت های پیشین است، می تواند زمینه ساز همکاری وسیع غرب با ایران باشد.

آخرین اخبار